شرایط فسخ عقد موقت

از جمله راه های منحل شدن عقد موقت این است  که زوج مدت باقی مانده را به زوجه بذل کند و یا به اصطلاح فسخ نماید.و تنها در عقد موقت میتوان بذل مدت را جاری نمود.مضاف بر این زوج میتواند به زوجه وکالت دهد که مدت را به خود بذل نماید.طریقه دیگر انقضای مدت نوشته شده در صیغه نامه میباشد.یکی دیگر از شرایط مرگ یکی از زوجین میباشد.برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ادامه مطلب

عسر و حرج زوجه

  عسر و حرج بدین معنی است که هرگاه شرایطی ایجاد شود که ادامه زندگی برای زن سخت و دشوار گردد و در دادگاه این دشواری ثابت شود دادگاه زوج را مجبور به طلاق میکند و در صورتی که مرد از طلاق امتناع کند طلاق توسط دادگاه جاری خواهد شد. در این خصوص ماده ۱۱۳۰قانون مدنی می فرماید: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.چنانچه…

ادامه مطلب

تفاوت طلاق رجعی و توافقی

  به طلاقی که مرد تمام حق و حقوق زوجه را پرداخت می نماید و خواهان طلاق است و زن از مرد کراهتی ندارد طلاق رجعی می گویند. ثبت طلاق رجعی بر خلاف طلاق بائن ۲ مرحله دارد در مرحله اول صیغه طلاق در حضور ۲نفر شاهد عادل جاری خواهد شد و سر دفتر طلاق طی صورتجلسه ای از زوجین و شهود امضا میگیرد و پس از انقضای عده نسبت به ثبت دردفتر اقدام خواهد کرد. و ذکر این توضیح…

ادامه مطلب

تفاوت صیغه عقد دائم و صیغه عقد موقت

تفاوتهای عقد نکاح دائم و موقت به شرح زیر است تعیین مدت در نکاح منقطع شرط لازم است(ماده۱۰۷۵ق.م) تعیین مهر از شرایط اساسی نکاح منقطع است در این گونه نکاح عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است(ماده ۱۰۹۵ق.م) در نکاح منقطع شوهر ملزم به پرداختن نفقه به زن خود نیست مگر اینکه دادن نفقه شرط شده باشد(ماده ۱۱۱۳ق.م) در نکاح منقطع مقررات طلاق جاری نمی شود عده زوجه منقطعه ۲ طهر(عادت زنانه)است در نکاح منقطع زن و شوهر از یکدیگر…

ادامه مطلب

معرفی خدمات مجلس عقد

ما هر آنچه که برای برگزاری یک عقد باشکوه و فراموش نشدنی در دفتر ازدواج مورد نیاز است را فراهم کرده ایم تا زوج های عزیز بدون هیچ دغدغه و دلواپسی از این واقعه مهم زندگی خویش خاطره ای دل انگیز داشته باشند. دیگر ثبت رسمی عقد و صیغه یک مرحله خشک و رسمی و در تضاد با مراحل دیگر ازدواج نیست چرا که ما تلاش کرده ایم تا با طراحی فضایی بزرگ و زیبا و همکاری با موسسات ارائه…

ادامه مطلب