ثبت طلاق

ثبت طلاق

ثبت انواع طلاق توافقی و رجعی در دفتر رسمی طلاق تهران در سریعترین زمان ممکن و با تعرفه های مصوب انجام می پذیرد. کارشناسان حقوقی دفتر ازدواج و طلاق ما همواره آماده مشاوره و ارائه راهکار درخصوص پرسشهای شما هستند.

برای جاری کردن صیغه طلاق و ثبت رسمی آن نیاز به مجوز قانونی وجود دارد که توسط دادگاه های خانواده صادر می گردد. به عبارت دیگر چنانچه هریک از زوجین یا هردو درخواست جدایی داشته باشند ابتدا می بایست به یکی از شعب دادگاه خانواده مراجعه نمایند و مراحل قانونی را طی کنند. چنانچه  درنهایت دادگاه تشخیص دهد که طلاق می تواند صورت بگیرد حکمی صادر میکند که زوجین میتوانند با در دست داشتن این حکم و سایر مدارک مورد نیاز به دفتر رسمی طلاق مراجعه نموده و درخواست ثبت طلاق دهند.

  • ارائه دادنامه صادره از دادگاه خانواده
  • اصل سند ازدواج یا رونوشت سند ازدواج
  • اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین
  • ارائه نامه عدم بارداری زوجه از آزمایشگاه معتبر

ثبت طلاق رجعی

برای ثبت طلاق رجعی علاوه بر داشتن مدارک فوق الذکر، شیوه کار به صورت دو مرحله ای می باشد؛ ابتدا با حضور شهود و عدلین صیغه طلاق جاری می شود و طی صورتجلسه ای به امضای زوجین می رسد، پس از انقضای عده مجددا به دفترخانه مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام خواهند کرد.

توضیح این که در ایام عده، زوج حق رجوع به زوجیت را دارد و پس از اطلاع حضوری به سردفتر طلاق جهت اعلام رجوع، صورتجلسه طلاق باطل شده و مراتب به اطلاع زوجه خواهد رسید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.